امیر عزیزی فر

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات- شاخه شبکه ها)

کارشناس ناظر بهره‌برداری موقت

کارشناس دایره املاک شهرداری منطقه ۹ مشهد

استاد دانشگاه

سوابق کاری

ناظر پیمانکاران درآمدی شهرداری منطقه ۹ مشهد (۸۹ تا ۹۱)

کارشناس املاک شهرداری منطقه ۹ مشهد (۹۱-۹۲)

مدرس دانشگاه (۸۶ – تاکنون)

مهارت های نرم افزاری

3DS-max-1 33DS-max-1 office

سوابق آموزشی و گواهینامه ها