حمید حمامیان

کارشناس عمران

کارشناس اسبق شهرسازی منطقه ۹ مشهد

عضو سازمان نظام مهندسی

 

 

سوابق کاری

تکنسین پروژه پزشکان میدان حجاب قاسم آباد – شرکت سازه اشکان شرق

کارشناس اداره راه  و ترابی

کارشناس بنیاد مسکن و شهرسازی

کارشناس شهرسازی منطقه ۹ مشهد

مدرس شهرسازی شرکت عرشیا اندیشان

مهارت های نرم افزاری

3DS-max-1 33DS-max-1 office