راهنمای دریافت کد نوسازی

شهروند عزيز :

جهت دریافت هرگونه اطلاعات ملکی , ثبت درخواست در سیستم یکپارچه شهرسازی مشهد , همچنین پیگیری روند اداری پرونده ثبت شده در دفاتر خدمات رسان و شهرداری مشهد , ارایه کدنوسازی ملک الزامی می باشد. 

لذا جهت پیدا کردن کدنوسازی ملک خود می توانید از روشهای زیر استفاده نمایید.

در صورتی که ملک مورد نظر شما دارای گواهی از شهرداری مشهد می باشد محل مشخص شده(۱) ( شامل گروهای پایانکار و یا پروانه ساختمانی ) به آن مراجعه نمایید و در محل مشخص شده(۲) (سمت راست و بالای گواهی ), کدنوسازی ملک درج شده است.

tose-e-shahrdari-govahi-code-nosazi-mashhad

در صورتی که برای ملک مورد نظر شما قبض عوارض نوسازی صادر گردیده است , به آن مراجعه نمایید و در محل مشخص شده ( کد شناسایی جدید ) , کدنوسازی ملک درج شده است.

to-se-e-shahrsazi-code-nosazi-ghabz-mashhad

در صورتی که موقعیت ملک خود را بروی نقشه مشهد , می دانید ابتدا به سرویسهای شهروندی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد  مراجعه نمایید .

توسعه-شهرسازی-نحوه-دریافت-کد-نوسازی-1

سپس در قسمت سرویس های عمومی شهروندان بر روی دکمه شهرنما کلیک نمایید.

توسعه-شهرسازی-نحوه-دریافت-کد-نوسازی-2

نقشه مشهد مشخص خواهد شد بوسیله موس بروی محدود مالک مورد نظر خود را بزرگنمایی نمایید . از نوار ابزار  بالای نقشه دکمه ” حالت انتخاب ”  را انتخاب نمایید و بر روی ملک خود کلیک نمایید کدنوسازی مشخص خواهد شد.

توسعه-شهرسازی-نحوه-دریافت-کد-نوسازی-3

در صورتی که با هیچ یک از روش های بالا کدنوسازی مشخص نگردید, می توانید با دردست داشتن سند مالکیت و کارت شناسایی به دفترمرکزی شرکت توسعه شهرسازی کارگزار رسمی شهرداری مشهد مراجعه نماید تا علاوه بر دریافت کدنوسازی از مشاوره رایگان کارشناسان اسبق شهرداری مشهد بهره مند گردید .