مراحل ادارای و گردشکار پرونده ساختمانی در شهرداری مشهد

جهت استفاده از فرم های استاندارد ادارات می توانید با کلیک بروری فرم ها  , فرم دلخواه خود را دانلود و استفاده نمایید.

جهت اطلاع از گردشکار اداری انواع پرونده ساختمانی در شهرداری می توانید با کلیک بروی گردشکار اداری با مراحل ادارای پرونده آشنا شوید.

جهت اطلاع از مدارک لازم برای انواع ثبت درخواست در شهرداری می توانید با کلیک بروی مدارک لازم نمایید.

جهت اطلاع از شماره تلفن و حضور  بموقع در ادارات می توانید با کلیک بروری اطلاعات ادارات آدرس و شماره تماس اداره مورد نظر را بیابید.

جهت انجام امور ادارای مرتبط با ساختمان , می توانید از تخصص ما در کنار پروژه تان استفاده نمایید, با کلیک بروی درخواست غیر حضوری و پرکردن فرم از خدمات و تجربه شرکت ما استفاده نمایید.