در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفت؛ مخالفت ۱۴ عضو شورای شهر با طرح بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با طرح تعدادی از اعضا مبنی بر بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری مخالفت کرد. به گزارش...

ادامه مطلب

آشنایی با تخلفات ساختمان الف- جانمایی بنا برخلاف مشخص شده در پروانه ساختمانی پیشروی خارج از ۶۰% طول زمین عدم رعایت سطح اشغال مجاز احداث بنای جداساز احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه عدم رعایت فاصله ۲ متر در حیاط خلوت سرتاسری عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو عدم...

ادامه مطلب